Kompania Kaperska

Kompania Kaperska to grupa rekonstrukcji historycznej pielęgnująca i promująca pamięć o historii Prus Królewskich I połowy XVII wieku, a w szczególności wydarzeń z czasów polsko-szwedzkiej wojny o ujście Wisły w latach 1626-1629 oraz życia codziennego i tradycji marynistycznych.