Strona Kompanii Kaperskiej już działa!

KK
Strona jest już „na chodzie”. W najbliższym czasie pojawią się pierwsze fotografie i materiały. Internecie drżyj! Rozwijamy żagle i ruszamy do abordażu.