Stowarzyszenie „Kompania Kaperska”

KK
III edycja Wehikułu Czasu była dla Kompanii Kaperskiej debiutem w roli stowarzyszenia. Wraz z decyzją Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 5. września 2013 utworzone zostało Stowarzyszenie „Kompania Kaperska” – od tej chwili działamy już jako urzędowo zarejestrowana grupa. Dziękujemy wszystkim, których wysiłek i wsparcie przyczynił się do osiągnięcia tego sukcesu!