Nagranie z kabaretem LIMO i Grupą IMPACT

15 i 6 listopada członkowie Kompanii Kaperskiej wzięli udział, jako statyści, w nagraniu kabaretu LIMO i Grupy IMPACT. Wcieliliśmy się w role gdańskich mieszczan, służących i pomocników posłów polskiego i szwedzkiego. „Zagrały” także nasze stroje i przygotowane przez nas stoisko targowe. Nakręcony materiał zostanie wykorzystany do zmontowania klipu promującego przyszłoroczny spektakl, którego akcja rozgrywa się w XVII w., w czasie podpisywania pokoju oliwskiego.

Serdecznie dziękujemy za za zaproszenie nas do współpracy przy tym projekcie, była to dla nas wielka przyjemność i świetna zabawa. Szczególne podziękowania kierujemy do Michała Giorewa, z którym koordynowaliśmy nasze działania, i do reżysera – Abelarda Gizy.