Oblężenie Kamieńca Podolskiego

Kompania Kaperska wybrała się wraz z rekonstruktorami z Rebel Regiment do Kamieńca Podolskiego w Ukrainie. Znajduje się tam niezwykle piękna twierdza z XV w., uwieczniona w trylogii Sienkiewicza. Po 1434 roku Kamieniec stał się na parę wieków częścią Rzeczpospolitej, chroniąc południowo-wschodniej granicy kraju przed najazami Turków.