Kompania Kaperska dla przewodników turystycznych

Przewodnicy

Przewodnicy 2W Gdańsku 3 października Kompania Kaperska przeprowadziła pokaz dla przewodników turystycznych w ramach XIII Pomorskiego Zlotu Przewodników „Gdańsk 2015” organizowanego przez Pomorską Federację Przewodnicką PTTK oraz Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki przy Oddziale Gdańskim PTTK. Przewodnicy i pasjonaci z całej Polski mieli okazję przyjżeć się bliżej historii Twierdzy Wisłoujście, a dzięki Ewelinie, Marcinowi i Maciejowi także poczu posłuchać opowieści o dawnych ludziach morza i zwycięstwie polskiej floty na Redzie Gdańskiej w 1627 roku. Chętni mieli okazję zapoznać się bliżej z musztrą, obsługą muszkietu oraz dawnej artylerii.

Fot. Jagoda Lendzion