Wehikuł Czasu – reaktywacja!

wehikuł
Już w najbliższą sobotę spotykamy się w Faktorii w Pruszczu Gdańskim. Serdecznie zapraszamy na wycieczkę przez dzieje Pomorza przez cały dzień będzie można spotkać grupy rekonstrukcyjne związane z historią regionu bliższego i dalszego m.in: Oliwską Drużynę Najemną Inogici, Husarię Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Pirata Daniela z Motławy, GRH Biały Orzeł, Gdańskich Czarnych Huzarów, Grupę tańca celtyckiego Trebraruna, Pruskie wojska I wojny światowej oraz wojska polskiego września 1939 r.

Wehikuł Czasu to cykliczna impreza przybliżająca historię militarną Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwsze trzy edycje odbyły się w Twierdzy Wisłoujście. W 2014 r. staliśmy się współorganizatorami wydarzenia, niestety kierownictwo Twierdzy Wisłoujście oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska przestało wspierać naszą inicjatywę i wydarzeniu groziło zamknięcie. W 2015 roku powracamy – jest nas więcej i zostaliśmy serdecznie przyjęci w Faktorii w Pruszczu Gdańskim.